Peter Dexner

Lär chefer jobba smartare - Inte hårdare!

Peter Dexner kan sägas ha vigt sitt liv åt att lära chefer jobba smartare. Tidigt började Peter intressera sig för managementfrågor och innan Peter Dexner på heltid började utbilda chefer var han i 30 års tid verksam som ledare i svenska och utländska organisationer.

Peter Dexner har ett brett perspektiv där affärsutveckling, projektledning och förändring varvas med time management, målsätttning och kommunikation. Om det är någon som kan få fart på er verksamhet så är det Peter Dexner.

Samtliga föredrag
Att arbeta i projekt
Personlig effektivitet
Föreläser om

Ansvarsfördelning

Effektivitet

Förändring

Målformulering

Prioritering

Visa fler...
Föreläsare Peter Dexner