Emma Pihl

Talent management för generation Y

Emma Pihl är möjliggöraren som genom att stärka, utmana, motivera och ifrågasätta får dig/ditt företag att utvecklas bortom dagens gränser. Emma Pihl är professionell coach, föreläsare, författare, ledarskapskonsult med erfarenhet av talent management arbete samt VD och grundare för Inspirera och Posture.

Emma Pihls yrkes- och utbildningsbakgrund har följt den röda tråd från beteendeförändringar inom företagshälsovård till hiv-preventionsprojekt i Södra Afrika. Tidigt i livet utmanades hon att komma ifrån negativa prestationskrav, ett självdestruktivt ätstörningsbeteende och en begränsande självbild. Idag utnyttjar hon samma verktyg för att inspirera människor till att nå framgång i sin karriär och i sina liv.

Samtliga föredrag
Att leda nästa generation
Generationsväxlingen är här
Föreläser om

Generation Y

Ledarskap

Läroverket

Rekrytering

Talent management

Visa fler...
Föreläsare Emma Pihl