Lyckas med LEAN

1

KTHs LEAN-utbildare Lars Sörqvist ger oss en utbildning kring varför vissa organisationer lyckas med LEAN och varför andra organisationer har problem med att få sitt LEAN att lyckas.

Lars Sörqvist ger en brett perspektiv när han berättar hur organisationer behöver tackla olika hinder. Lars går igenom kulturella aspekter, kvalitetsaspekter och hur organisationer tenderar att tumma på kundens värdeskapande till förmån för snabba interna ledtider.

Utbildningen passar dig som vill lära dig mer om förbättringsarbete och bör ses som obligatorisk för dig som redan arbetar med LEAN.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • En genomgång av viktiga LEAN-principer som ofta glöms bort.
  • Fallgropar som hindrar LEAN-arbetet från lönsamhet.
  • Fällan med att sätta metoden före värderingsgrunden.
  • Vad som händer när chefer inte förstår verksamheten tillräckligt bra.
  • Vikten av att medarbetarna ser problem och för upp dem till ytan.

Föredragets längd
45 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Lyckas med LEAN
Kategori

Effektivitet

Ämnen

LEAN

Företagskultur

Flöde

Mätvärde

Verksamhetsförbättring

Kaizen

5S

Medarbetarskap

Värdegrund

Betyg
4.7 av 5 (10 betyg)