Utvecklingssamtalets kritiska punkter

1

Hur pass bra utvecklingssamtalet blir beror mycket på hur skicklig den som leder samtalet är på att samtala och på hur pass väl han känner sig själv. Men kvalitén beror ändå mer på organisationen runt utvecklingssamtalet. - Det är svårt att hålla ett bättre samtal är vad organisationen ger förutsättningar för.

Leg psykolog Nils-Eric Tedgård, en av Sveriges mest erfarna och kunnigaste utbildare i ämnet, identifierar i föreläsningen ett antal kritiska punkter som behöver "vara på plats" för att utvecklingssamtalen ska nå hög kvalité.

Till föreläsningen följer ett gratis instrument för att identifiera hur det ligger till i just din organisation vad gäller de kritiska punkterna. Användbart från största multinationella företag till minsta bolag, i skola såväl som statlig myndighet.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Att identifiera kritiska punkter i organisationen som behöver vara på plats för att utvecklingssamtalen ska nå hög kvalité.
  • Hur du kan identifiera hur just din organisation det ligger till i de kritiska punkterna.

Föredragets längd
16 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Utvecklingssamtalets kritiska punkter
Kategori

Verksamhetsutveckling

Ämnen

Kommunikation

Konflikthantering

Lyssna

Knowledge management

Samtalsmetodik

Medarbetarsamtal

Organisationsutveckling

Samtalsmetodik

Svåra samtal

Transformativt ledarskap

Utvecklingssamtal

Läroverket

Betyg
4.4 av 5 (8 betyg)