Lyft utvecklingssamtalet med SFIC-metoden

1

Utvecklingssamtalen lämnar ofta mycket övrigt att önska. Mycket enkelt kan man genom SFIC-metoden (Systematic Facilitation of Internal Competence) höja kvalitén i utvecklingssamtalen genom att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som finns i organisation och systematiskt sprida ut den i organisationen och därmed göra organisationen mer effektiv.

Nils-Eric Tedgårds föreläsning lämpar sig för företag som vill, enkelt och utan stora kostnader, utveckla och höja kvalitén på sina utvecklingssamtal.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Hur organisationen enkelt kan höja kvalitén på utvecklingssamtalen.
  • Hur organisationen tar tillvara och utvecklar all den kunskap om utvecklingssamtalet som finns i organisationen. Om det rör sig om en organisation med 50 chefer och de i snitt varit chefer i tio år är det 500 års erfarenhet. Den är för dyrbar för att få stanna i den enskilde chefens huvud.
  • Hur organisationen identifierar återkommande problem i utvecklingssamtalet - men också och vad som gör att det blir bra.
  • Hur organisationen drastiskt höjer sin kunskap i samtalsmetodik.

Föredragets längd
13 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Lyft utvecklingssamtalet med SFIC-metoden
Kategori

Ledarskap och Förändring

Ämnen

Kommunikation

Konflikthantering

Lyssna

SFIC

Knowledge management

Samtalsmetodik

Medarbetarsamtal

Organisationsutveckling

Samtalsmetodik

Svåra samtal

Transformativt ledarskap

Utvecklingssamtal

Läroverket

Betyg
3.4 av 5 (9 betyg)