Ungdomar - En nyckel i moderna verksamheter

Anton Emanuelsson Vretander

Ungdomar sitter idag på egenskaper och kunskaper som är svåra att hitta inom äldre generationer. De har vuxit upp i ett samhälle som uppfostrat dem in i nya roller, där prestation och anpassningsbarhet utgör hörnstenar.

I den här föreläsningen får du lära dig om vilka fördelar det bär med sig för företag att anställa ungdomar till sin verksamhet. Du får lära dig om hur den nya kulturen hos unga, likt väl som deras förändrade livsvillkor, bär med sig många karaktärsdrag som gör dem mycket välanpassade till arbetslivet.

Anton förklarar varför er verksamhet har mycket att vinna om ni vågar dra nytta av dessa kvaliteter. Du kommer få en djupare inblick i hur ungdomars tillvaro ser ut idag, och varför de utgör otroligt välanpassade kollegor och medarbetare.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Varför ungdomar utgör goda medarbetare
  • Unika förmågor den unga generationen besitter
  • Vad ert företag har att tjäna på att anställa unga
  • Hur ni som arbetsplats bör bemöta och ta emot nyanställda
  • Hur ungdomskultur ser ut idag i relation till arbete

Föredragets längd
24 minuter
Föreläsare

Anton Emanuelsson Vretander

Föredragets titel
Ungdomar - En nyckel i moderna verksamheter
Kategori

Verksamhetsutveckling

Ämnen

Ungdom

Företagskultur

Rekrytering

Ungdomskultur

Verksamhetsutveckling

Mångfald

Läroverket

Betyg
4.7 av 5 (3 betyg)