Ledarskap i verkligheten

Gunnar Ekman

Gunnar Ekman är forskare och ekonomie doktor i Ledarskap och organisation vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Stockholms ledarinstitut. Gunnar är mannen bakom begrepp som Ledarskap genom småprat och föreläser här om praktiskt ledarskap i verkligheten.

Föreläsningen belyser att chefer ofta inte beskriver verksamheten på ett sätt som medarbetare upplever den. Gunnar Ekman berättar att det informella pratet mellan kollegor betyder mer för hur medarbetarna jobbar än policydokument, chefens order eller strategiplaner.

Föreläsningen passar alla människor som någon gång är ledare så som projektledare, chefer och ledningsgrupper. Föreläsningen passar även dig som har eller har haft en chef.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • HUR stora organisationer ofta styrs genom informellt småprat.
  • HUR de riktigt viktiga besluten fattas.
  • HUR organisationskulturer skapas.
  • HUR människors tänkande formar hur arbetsplatser fungerar.
  • HUR chefer ska agera för att leda mer effektivt.

Föredragets längd
25 minuter
Föreläsare

Gunnar Ekman

Föredragets titel
Ledarskap i verkligheten
Kategori

Ledarskap och Förändring

Ämnen

Ledarskap

Organisation

Förändring

Verksamhetsstyrning

Kommunikation

Organisationskultur

Värderingar

Informella beslut

Betyg
4.7 av 5 (21 betyg)