Olika kommunikationsstilar skapar missförstånd - Del 2

Henrik Mattsson

Henrik Mattsson går i denna del av föredraget djupare in på de olika kommunikationsstilarna och understryker att ingen av oss ÄR av en viss sort, vi har bara lättare att agera och uttrycka oss i vissa kommunikationssammanhang. Det är tack vare våra olikheter magnifika och fantastiska samarbeten och utveckling kan uppstå, när vi möts och kan se till fördelarna med varandras styrkor.

Henrik vill också få oss till insikt om att det vi inte är idag, utesluter inte att vi inte kan vara det imorgon. Även om vi anser oss vara på ett visst sätt är vi inte fast där! Det går alltid att öva och bli bättre på de områden man inte känner sig hemma. Och först som sist vill Henrik understryka det goda rådet att lyssna in och vara följsam - en god regel som fungerar i alla sammanhang!


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Titta inåt och lär om dig själv för att växa utåt.
  • Du ÄR inte din kommunikationsstil, den är något du HAR.
  • Lyssna in, känn av och följ med!.
  • Att köpa hus och sälja bilar. Talande exempel på hur de olika typerna kan fungera i olika situationer.

Föredragets längd
25 min
Föreläsare

Henrik Mattsson

Föredragets titel
Olika kommunikationsstilar skapar missförstånd - Del 2
Kategori

Kundvård och Bemötande

Ämnen

Kommunikationsstilar

Konflikthantering

Bemötande

Samarbete

Betyg
4.3 av 5 (24 betyg)