Bli en mästare på återkoppling och konstruktiv feedback

1

Git Guldare ger oss en tips och råd till ett av våra mest utvecklande och viktiga verktyg - återkoppling, feedback. Rätt använd är den ett kraftfullt redskap som ger både givaren och mottagaren mycket. De tre typerna av feedback; Beröm, Konstruktiv kritik och Erkännande behandlas alla i Gits föreläsning, men hon dröjer längst vid nummer två - den svåra konsten att ge konstruktiv kritik. Många värjer sig för att ge konstruktiv kritik av rädsla för att såra eller kritisera, och många slår också ifrån sig när konstruktiv kritik ges då den inte utdelats på rätt vis. Enligt Git är något av det allra viktigaste att tänka på när feedback kommer på tal att skilja på personen och vad personen har gjort eller levererat för produkt eller tjänst.

Alldeles för många av oss har inte bara svårt att till fullo ta emot och ge konstruktiv kritik - vi har också svårt att ta emot beröm eller erkännanden!Här gäller det att lyssna och säga tack, säger Git, för visst är vi väl värda beröm ibland?


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • De olika typerna av feedback.
  • Att ge och ta emot feedback på rätt sätt.
  • Varför feedback är så viktigt, och hur vi kan växa genom den.
  • Feedback-trappans fem steg.

Föredragets längd
20 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Bli en mästare på återkoppling och konstruktiv feedback
Kategori

Retorik & Kommunikation

Ämnen

Feedback

Återkoppling

Beröm

Kritik

Samarbete

Betyg
4.4 av 5 (30 betyg)