Stig-Arne Bäckman

Mannen som chockerade socialtjänsten i Skellefteå

Stig-Arne Bäckman har vigt sitt liv åt att motivera medarbetare. Han vill väcka lust, kraft och energi hos människor.

Stig-Arne började sin resa med att ställa krav på att socialtjänsten i Skellefteå skulle väcka drömmar och lyfta människor till stordåd. Han ville att socialtjänsten skulle rusta människor till att bygga sig en bättre framtid.

Samma tankar om vad som gör att människor känner sig sedda och hur man skapar en förstklassig attityd har Stig-Arne använt för att stärka näringslivet i många år. Stig-Arne har brunnit för att skapa ett bättre samhälle i många år, inte minst genom legendariska Urkraft som han var med och grundade. Idag är Stig-Arne Bäckman chef för OCN som kvalitetssäkrar lärande utanför det ordinarie utbildningssystemet.

Samtliga föredrag
Har ni tänkt färdigt och slutat våga tänka nytt?
Föreläser om

Ansvar

Attityd

Förändring

Inspero

Kundfokus

Visa fler...
Föreläsare Stig-Arne Bäckman