Nils-Eric Tedgård

En av Sveriges mest hängivna och erfarna utbildare i samtal

Nils-Eric Tedgård är bland Sveriges mest erfarna och kompetenta utbildare kring samtalsmetodik och framförallt utvecklingssamtalet. Han har arbetet med alla tänkbara företag och organisationer från Skanska AB och Rosenbad till Svenska Lantägg AB.

Med sin utbildning till leg. psykolog och tjugoåriga erfarenhet som utbildare vet han vad som är de avgörande faktorerna för att ett samtal ska leda vidare och kan förmedla detta. Han har också tagit fram de verktyg som en organisation behöver för att säkerställa, vidareutveckla och höja kvalitén på sina samtal - dessutom på ett synnerligen enkelt och kostnadseffektivt sätt.


Några av Nils-Erics käpphästar är:

  • Lär dig att lyssna - då har du det viktigaste och svåraste gjort i samtalet.
  • Känn dig själv - det är en av de mest avgörande faktorerna för ett bra samtal.
  • Skaffa dig modeller för att förstå vad som sker i ett samtal.

Vill ni exempelvis förändra era utvecklingssamtal från att vara något av en halvdöd ritual man bockar av till att bli ett inspirerande verktyg som du glöder inför att använda så är Nils-Eric Tedgård rätt person.

Om ni istället bara vill ha en inspirerande föreläsare som vågar ta kontakt med publiken och improvisera - då är Nils-Eric också rätt person.

Samtliga föredrag
Konsten att lyssna - Del 1
Konsten att lyssna - Del 2
Lyft utvecklingssamtalet med SFIC-metoden
Utvecklingssamtalets kritiska punkter
Föreläser om

Företag

Knowledge management

Kommunikation

Konflikthantering

Lyssna

Visa fler...
Föreläsare Nils-Eric Tedgård