Lena Nordin-Andersson

Visionär idemäklare

Lena Nordin-Andersson har arbetat med kommunikation hela sitt liv. Hon är idemäklare och föreläser om marknadsföring, kreativitet, mötesteknik och personliga varumärken. Till vardags är hon verksam som föreläsare och arbetar på ALMI Mälardalen med ansvar för varumärkesbyggande och marknadsföring.

Lena Nordin-Andersson är utbildad inom kommunikation och har arbetat länge som formgivare inom reklam och marknadsföring och sedan som projektledare.

Lena är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får högsta betyg.

Samtliga föredrag
3 fallgropar vid muntlig presentation
Kommunicera ditt varumärke!
Kommunikation och kroppsspråk
Föreläser om

Kommunikation

Kroppsspråk

Microsoft PowerPoint

Muntlig marknadsföring

Personligt varumärke

Visa fler...
Föreläsare Lena Nordin-Andersson