Lars Sörqvist

VD på Sandholm Associates och forskningsledare på KTH

Lars Sörqvist är VD på Sandholm Associates som är en av Sveriges främsta byråer kring verksamhetsförbättring, LEAN, Six Sigma och kvalitetsarbete.

Lars har som civilekonom och civilingenjör både en teknisk och ekonomisk bakgrund. Han har varit verksam i ledande ställning inom en rad olika bolag. Lars Sörqvist har länge forskat kring kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling och har genom åren släppt flera publikationer och artiklar om LEAN, ständiga förbättringar och Six Sigma. Andra böcker har skrivits om kundnöjdhet, hur man mäter kundtillfredställelse och kvalitetsbristkostnader.

Som forskare har han fokuserat på att bistå svenska företag med att utveckla förbättrade metoder för förbättringsarbete inom både produktions- och tjänsteorganisationer. Lars är revisor för ISO 9000, Master Black Belt i Six Sigma och medlem av International Academy of Quality.

Parallellt med jobbet som VD för Sandholm Associates är Lars Sörqvist docent vid KTH där han ansvarar för kurser och forskning inom kvalitet och verksamhetsutveckling.

Samtliga föredrag
Kostar kvalitet pengar eller är det bristande kvalitet som kostar pengar?
Lyckas med LEAN
Föreläser om

5S

Brister

Dolda kostnader

Flöde

Förbättringsarbete

Visa fler...
Föreläsare Lars Sörqvist