Jörgen Rundgren

Levererar övertygande kommunikation

Jörgen Rundgren är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare inom kommunikation, ledarskap och argumentation.

Jörgen har stor erfarenhet från ledningsarbete, försäljning och styrelsearbete. Jörgen Rundgren var under en längre period heltidspolitiker och ägnar sig idag mest åt mediaträning och ledarskapsutveckling.

Samtliga föredrag
Scenskräck
Användbart kroppsspråk
Bra presentationsteknik
Säljande kommunikation
Övertygande retorik för politiker
Bra talteknik
Övertygande kommunikation för företagare
Föreläser om

Argumentation

Bemötande

Försäljning

Kommunikation

Kroppsspråk

Visa fler...
Föreläsare Jörgen Rundgren