Jörgen Gustavsson

En av våra främsta på kvalitetsarbete

Jörgen Gustavsson har arbetat med kvalitetsarbete och förbättrande av processer sedan mitten av 70-talet, då på stora företag som Atlas Copco. Med en civilingengörsexamina och utbildning på Lärarhögskolan blev Jörgen Gustavsson tidigt involverad i att som lektor utbilda i det vi idag ofta kallar för förbättringsarbete.

Redan 1979 utarbetade han en läroplan för kvalitetsstyrning åt Skolöverstyrelsen. Han har varit examinator för European Quality Award. Jörgen Gustavsson är Master Black Belt enligt Sex Sigma och Senior Member i American Society for Quality.

Sedan 1983 har Jörgen Gustavsson mestadels ägnat sig åt att utbilda och bistå företag i deras förbättringsarbete. Som en av hörnstenarna i Sandholm Associates och som författare till 16 böcker om förbättringsarbete vet Jörgen Gustavsson mer om kvalitetsarbete och förbättringsarbete än de flesta.

Jörgens specialistområden är Total Quality Management, LEAN, Six Sigma, Ständiga förbättringar, ISO 9000, ISO 14001, Value stream mapping och annat som kompletterar och tillhör ämnesområdet.

Samtliga föredrag
Analys av nyckeltal - Del 1
Analys av nyckeltal - Del 2
Föreläser om

Analys av nyckeltal

Diagram

Nyckeltal

Processtyrning

Trendanalys

Visa fler...
Föreläsare Jörgen Gustavsson