Hans Uhrus

Kriskommunikatör och mediehantering

Hans Uhrus har mångårig erfarenhet av kommunikations- och mediahantering i samband med krissituationer. Med rätt utbildning i ryggen står du och din organisation trygg och förberedd den dagen blixten slår ner och ni har goda möjligheter att ta väl hand om såväl varumärke som medarbetare och kunder.

Samtliga föredrag
PowerPoint-presentation - Framgång och misstag
Medial kriskommunikation
Föreläser om

Beredskap

Kommunikation

Kris

Krisberedskap

Krishantering

Visa fler...
Föreläsare Hans Uhrus