Git Guldare

Kommunikationsproffs, samverkansexpert och processledare

Dialog och samverkansexperten Git Guldare utvecklar människor och organisationers kompetens inom dialog för ökad samverkan och effektivitet. I hennes efterfrågade föreläsningar och utbildningar ger hon konkreta råd på hur vi blir bättre kommunikatörer, och hur vi blir bättre på att lösa konflikter och samarbetsproblem. Vi får också tips om hur vi respektfull och konstruktiv feedback samt blir bättre på att sätta upp individuella och organisatoriska mål.

Samtliga föredrag
Bli en mästare på återkoppling och konstruktiv feedback
Konstruktiva samtal och möten
Svåra samtal och lärosamtal
Föreläser om

Beröm

Dialog

Feedback

Konflikthantering

Kritik

Visa fler...
Föreläsare Git Guldare