Alexander Mauersberger

Webbstrateg

Alexander Mauersberger är utbildad webbprojektledare och verkar som webbstrateg på Socialstyrelsen. Han har tidigare arbetar med marknadsföring och varit teknisk säljare.

Samtliga föredrag
Grundförutsättningar för en bättre digital strategi
Föreläser om

Adwords

Analys

Analytics

Användare

Digitalisering

Visa fler...
Föreläsare Alexander Mauersberger