Mattis Bergquist

Kopplar samman affärsmässighet med ekologi

Mattis Bergquist är rådgivare åt företag som vill koppla samman ekonomi och affärsutveckling med miljö och etik. När han inte är verksam som rådgivare och konsult föreläser Mattis om bland annat följande:

Miljö som drivkraft för affären, CSR eller bara R?, Miljökommunikation - Varför är det speciellt?, Att se möjligheter i klimatutmaningen och flertalet liknande ämnen.

Samtliga föredrag
Hållbar affärsutveckling
Föreläser om

Affärsutveckling

CSR

Ekologi

Hälsa

Hållbar utveckling

Visa fler...
Föreläsare Mattis Bergquist