1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Kulturell mångfald för dummies
Vem tror du att du är?
Föreläser om

Kommunikation

Presentationsteknik

Föreläsare 1