1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Rösten, kroppsspråket och dialekten - så påverkar de oss
Kvinnligt, manligt och samarbetsteknik
Barns tal och språk
Föreläser om

Barn

Kommunikation

Kroppsspråk

Kvinnligt

Lek

Visa fler...
Föreläsare 1