Lektionen är helig

John Steinberg

Handen på hjärtat, är lektionen helig hos dig och dina kollegor? Med lektion menas här klassrumsundervisning och grupp- eller projektarbete i skolan. Ordet lektion kan även innebära andra aktiviteter som har ett lärande syfte, t ex på fritids, i förskolan eller vid vuxenutbildning.

John Steinbergs utbildning utgår från boken Lektionen är helig (Lärarförbundets förlag) och avser att vara en påminnelse om att goda resultat är en konsekvens av träning.

John Steinberg vill påminna om att om träningen ofta blir avbruten, inställd eller störd på olika sätt får man inte det resultat man vill ha. Detta är en av flera anledningar till att skolresultaten i Sverige sjunker. Föredraget påminner oss om att det man fokuserar på, blir man också bra på. Varje inställd lektion inom ett ämnesområde leder till mindre träningstid.

Men vet vi hur ofta lektioner eller utbildningsdagar blir inställda, avbrutna eller störda? John Steinberg berättar att det är dags att ta reda på det och att återupprätta professionens dignitet och sätta lektionen och därmed inlärningen i centrum.

John Steinbergs utbildning passar bäst för dig som arbetar i skolan men innehåller många bra poänger för dig som någon gång undervisar grupper eller prioriterar medarbetares tid.


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • En påminnelse om att det man tränar på blir man bättre på.
  • Varför lektionen ska vara helig.
  • Innebörden av att sätta fokus på undervisningen.
  • Om att undersöka vad som stör undervisningen.
  • Om vad uppföljningar till TIMSS-undersökningar har dragit för slutsatser.

Föredragets längd
11 minuter
Föreläsare

John Steinberg

Föredragets titel
Lektionen är helig
Kategori

Retorik & Kommunikation

Ämnen

Skola

Inlärning

Lärande

Bra lärare

TIMSS

Resultat

Tid att träna

Fokus

Prioritering

Skolutveckling

Undervisning

Pedagogik

Betyg
4.5 av 5 (11 betyg)