Den lönsamma hälsningen

John Steinberg

Gratulerar till ditt nya jobb som varuhuschef! Du har tre veckor på dig för att kompetensutveckla din personal, innan din nya butik öppnar. Du bör genast reflektera över vad som menas med kompetens och vilka ingredienser som finns i begreppet kompetens.

Kompetens består av tre faktorer: Kunskap, attityd och beteende. I detta föredrag förklaras innebörden av dessa tre ingredienser och hur du kan kompetensutveckla dig själv och dina medarbetare som du har omkring dig.

Kunskap är en självklarhet. Rätt attityd vet vi är viktigt. Men vi bör ägna mer uppmärksamhet åt detta med kundbeteende och det personliga uppträdandet. Vad betyder till exempel ”en lönsam hälsning” och hur går det till? Referensboken är Hitta styrkorna (Liber).


I FÖREDRAGET LÄR DU DIG

  • Tre ingredienser i begreppet kompetens.
  • Betydelsen av att arbeta med personalens kompetensutveckling.
  • Beteendeaspekter av begreppet kompetens i praktiska handlingar.
  • Vad en chef behöver tänka på när denne vill förbättra service och attityd.
  • Vad du som invid bör tänka på i ditt kundbemötande.

Föredragets längd
12 minuter
Föreläsare

John Steinberg

Föredragets titel
Den lönsamma hälsningen
Kategori

Kundvård och Bemötande

Ämnen

Attityd

Ledarskap

Motivation

Personlig utveckling

Effektivitet

Försäljning

Kompetensutveckling

Verksamhetsutveckling

Service

Bemötande

Läroverket

Betyg
4.1 av 5 (29 betyg)