50 namn på 15 minuter

John Steinberg

Är du bra på att lära dig namn? Skulle du vilja kunna alla dina kursdeltagares eller elevers namn innan kursen ens börjar?

I detta föredrag används namninlärning som en metafor för all inlärning. Vilka faktorer påverkar om man lyckas lära sig smidigt och snabbt?

Föredraget behandlar inlärningens tre magiska ord: Tro, Kropp och Metodik. Tron handlar om den mentala inställningen. Kropp handlar om det fysiologiska tillståndet. Metodik handlar om hur man systematiserar sitt lärande.

Detta föredrag kan vara till nytta för alla som har intresse av att underlätta sin egen inlärning – och att underlätta inlärning för andra. Du kan vara kursledare, lärare, instruktör, chef eller förälder. Den tre magiska orden är relevanta oavsett inlärningsutmaningen du och dina eventuella deltagare eller elever har framför er.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Inlärningens tre magiska ord
  • En metod för att lära sig namn
  • Hur dessa principer kan användas i andra sammanhang
  • Hur du kan underlätta ditt eget och andras lärande

Föredragets längd
13 minuter
Föreläsare

John Steinberg

Föredragets titel
50 namn på 15 minuter
Kategori

Kundvård och Bemötande

Ämnen

Motivation

Pedagogik

Personlig utveckling

Retorik

Service

Bemötande

Läroverket

Betyg
4.3 av 5 (25 betyg)