Engagemang och arbetsglädje - ingen tillfällighet

1

I en tid där det psykosociala klimatet blir hårdare, måste vi ibland stanna upp och fundera över vad det är som behövs för att vi ska få mer energi så att vi klarar av vår vardag.

Susanne Fredriksson pratar om hur vi tillsammans kan skapa ett klimat som gör att vi påverkar varandra i en positiv riktning.

Susanne betonar att det inte handlar om dyra investeringar utan om enkla påminnelser om att vi alla har ett ansvar, men att det måste börja med en insikt i ledarskapet.

Detta föredrag passar i grupper där man behöver påminnas om hur vi stärker det interna klimatet och skapa insikt om att det också påverkar slutresultatet.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Hur mjuka värden kan lyfta energi och arbetsglädje.
  • Skillnad mellan chefskap och ledarskap.
  • Hur vi med enkla medel kan undvika att relationsproblem blir allt för djupa.
  • Vad vi bör prioritera för att inte detta ska bli allmänna klyschor.

Föredragets längd
17 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Engagemang och arbetsglädje - ingen tillfällighet
Kategori

Kundvård och Bemötande

Ämnen

Relationer

Arbetsglädje

Energiklimat

Engagemang

Attityd

Motivation

Betyg
4.0 av 5 (23 betyg)