Professionellt förhållningssätt och stressens påverkan

1

Christer Borgs föreläsning handlar om hur man ska hantera stress inom arbetet och i sitt privatliv för att det inte ska gå ut över ens professionalism. Christer talar om hur stress påverkar oss och om hur vi måste skilja på vårt privatliv och yrkesliv.

Christer berättar om hur vi beter oss i dessa olika roller samt hur vi gärna tar med oss känslor från den ena rollen in i den andra och hur detta kan leda till att vi kan skicka dubbla signaler.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Att skilja på ditt professionella- och privatliv.
  • Att inte ge bort energi från ditt privatliv till arbetet.
  • Att lära sig att lösa och hantera konflikter för att minska stress.
  • Om egenvärde och prestationsvärde.
  • Att använda sitt kroppspråk för att inte skicka dubbla signaler och bibehålla sin professionalism.

Föredragets längd
30 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Professionellt förhållningssätt och stressens påverkan
Kategori

Personlig Utveckling

Ämnen

Konflikt

Stress

Kroppsspråk

Privatliv

Balans i livet

Arbetsmiljö

Betyg
4.2 av 5 (17 betyg)