Vad styr arbetsgruppen

Christer Borg

Vilka olika roller får, ges och tar vi i en arbetsgrupp? Hur tar sig dessa uttryck? Vad är egentligen upphovet till konflikter på vår arbetsplats?

Christer Borg får oss att medvetandegöra problem och våga ta upp dom. Christer ger konkreta tips och råd på hur vi kan förändra problem och skapa rutiner för konflikthantering på jobbet.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Vad det är som styr arbetsgruppen.
  • Hur vi medvetandegör vad som drar energi från arbetet.
  • Upphovet till konflikter i en arbetsgrupp.
  • Hur vi tar tag i problemen som finns på arbetsplatsen och hur vi löser dom.

Föredragets längd
29 minuter
Föreläsare

Christer Borg

Föredragets titel
Vad styr arbetsgruppen
Kategori

Teamutveckling

Ämnen

Arbetsgrupper

Konflikthantering

Roller

Betyg
4.5 av 5 (13 betyg)