Sven Sigling

Företagsledaren som utbildar i presentationsteknik

Sven Sigling är civilingenjör och har arbetat med utbildning och presentationer i hela sitt yrkesliv. Inledningsvis utbildade Sven internationellt inom telekom men även som talare och föreläsare på internationella kongresser har Sven Sigling varit framgångsrik.

Under senare hälften av 90-talet var Sven en av grundarna till ett utbildningsbolag som nått stora framgångar, inte minst internationellt. Framgången baserades främst på den modell för kvalitetsstruktur, både pedagogiskt och innehållsmässigt som Sven Sigling arbetade fram.

Samtliga föredrag
Ta hand om publiken
Effektivisera dina presentationsförberedelser
Föreläser om

Pistis

Presentationsteknik

Publikkontakt

Scenteknik

Föreläsare Sven Sigling