Stefan Lindström

Forskar om entreprenöriellt ledarskap

Stefan Lindström har vigt sitt liv åt att låta individer och organisationer växa inom entreprenörskap, kring affärsutveckling och till att skapa ökad drivkraft. Han utbildar och arbetar med individer och grupper samtidigt som han forskar och studerar vad som händer i verksamheten.

Stefan Lindström har en MBA och byggde på studierna med att forska inom Entreprenurial Management vid Boston University School of Management och han har även studerat vid Harvard. Stefan Lindström följer inte strömmen utan finner nya vägar. Detta har uppmärksammats internationellt och inte mindre än tre gånger har han bjudits in att tala vid The Internationell Conference on Thinking. Se all forskning här https://www.researchgate.net/profile/Stefan-Lindstrom

Bland erfarenheterna finns att Stefan Lindström har varit med och tagit fram det första Entreprenörsprofiltestet i världen. Han föreläser och utbildar på universitet, företag samt konferenser världen över kring intraprenörskap, entreprenörskap och det ledarskap som skapar drivkrafter och formar bland annat innovativa och framgångsrika organisationer. Stefan Lindström är en mycket inspirerande talare som ni kan boka på Diploma Talarförmedling. Stefan har även tagit fram ett par olika webbutbildningar med diplom och intyg vid avklarad kurs. Du finner du hela utbudet på Diploma Utbildning.

Samtliga föredrag
En tankemodell för hur idéer kan skapas
De sex entreprenörsarketyperna
Förmågan att göra medvetna val
Föreläser om

Behov

Entreprenörskap

Förändringsbenägenhet

Idéer

Innovation

Visa fler...
Föreläsare Stefan Lindström