Petter Iwarsson

Relationsskapande samtal med barn och ungdomar

Petter Iwarsson är sakkunnig BRIS-medarbetare och skolkurator. Han är specialpedagog med utbildning inom barn- och ungdomspsykoterapi och verkar även som föreläsare med skolpersonal som främsta målgrupp.

Petter Iwarsson förespråkar vikten av att vuxna vågar prata med barn och ungdomar. Han har skrivit böckerna Samtal i skolan: en möjlighet till utveckling och Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter från arbetet på BRIS.

Samtliga föredrag
Samtal med barn och ungdomar
Föreläser om

Ansvar

Barn

Bekräftelse

Bemötande

Empati

Visa fler...
Föreläsare Petter Iwarsson