Mia Liljeberg

Kommunikationsexpert

Mia Liljeberg är en efterfrågad, pedagogisk föreläsare med inriktning på mänsklig kommunikation och ledarskap. Hon har även skrivit böcker i ämnet och boken "Låt bilden göra jobbet" ligger till grund för flera av hennes föreläsningar.

Samtliga föredrag
Låt bilden göra jobbet
Föreläser om

Bildkommunikation

Hjärnan

Inlärning

Kommunikation

Koncentrationsförmåga

Visa fler...
Föreläsare Mia Liljeberg