Marie Ryd

Vetenskapsjournalist och hjärnforskare

Marie Ryd har en bakgrund som forskare och vetenskapsjournalist, men arbetar numera enbart med att summera forskning och sprida information om forskning som gäller hjärnan med inriktning på kognitiv och social neurovetenskap. Hjärnforskningen är fortfarande i sin barndom då det är först under senare år vi nått tekniska möjligheter att studera den aktiva hjärnan, och utvecklingen går framåt i rasande takt. I Maries föreläsningar lär vi oss mycket nytt om oss själva, våra medmänniskor och inte minst om de fantasiska 1,2 kg fettmassa som vår hjärna består av!

Samtliga föredrag
Hjärnans naturlagar
Föreläser om

Beteende

Forskning

Hjärna

Människokroppen

Stress

Visa fler...
Föreläsare Marie Ryd