Jon Kihlman

Advokat och doktor i handelsrätt, avtalsrätt och offentlig upphandling

Jon Kihlman är föreläsare, advokat och doktor i handelsrätt.

Under mer än 20 år har han undervisat i avtalsrätt vid universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Han har även undervisat för näringslivet i kommersiell avtalsrätt och svensk och internationell köprätt. Jon Kihlmans undervisning i internationell handelsrätt bygger företrädesvis på den internationella köplagen (CISG) och på Unidroit Principles.

I egenskap av advokat arbetar Jon Kihlman främst med rådgivning kring konstruktion av juridiska standardmallar och avtal samt utbildning av dem som skall använda mallarna och avtalen.

Samtliga föredrag
Att bygga avtal
Att ingå avtal
Offentlig upphandling - Hur enkelt som helst!
Skadestånd i avtalsförhållanden
Reklamation och preskription
Incoterms 2010
Påföljder vid avtalsbrott
Avtalsbrotten dröjsmål och fel
Avlämnande och riskövergång
Köplagarnas tillämpningsområden
Internationella köpavtal
Föreläser om

Anbud

Ansvar

Avtalsrätt

CISG

Culpa

Visa fler...
Föreläsare Jon Kihlman