Johan Lagerbielke

Forskar i psykologin kring försäljning och förhandling

Johan Lagerbielke är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm i ekonomisk psykologi. Johan Lagerbielke har specialiserat sig på psykologin kring försäljning och förhandling.

När Johan inte föreläser för företag coachar han och utbildar cirka 100 dagar per år företag i förhandling. Utöver detta har Johan Lagerbielke grundat Handelshögskolans första akademiska utbildning i förhandlingspsykologi inriktad mot företag.

Samtliga föredrag
Vanliga misstag vid förhandling
Föreläser om

Argumentation

Förhandling

Försäljning

Psykologi

Föreläsare Johan Lagerbielke