Håkan Nordin

Aktivisten som började spara pengar åt företag

Håkan Nordin var med och grundade Greenpeece i Sverige och har deltagit i många aktioner. Idag har Håkan sadlat om och arbetar som konsult för att hjälpa företag att spara pengar och vinna konkurrenskraft genom att verka mer miljövänligt.

Håkan Nordin är engagerad, tydlig och har konkreta råd på hur företag sparar pengar. Han är underhållande, tänkvärd och skapar konkurrenskraft.

Håkan Nordin har arbetat med miljömärkningar och är en flitigt anlitad föreläsare och konsult.

Samtliga föredrag
Grön IT - Ekonomi, miljö och teknik i symbios
Föreläser om

Besparing

Effektivitet

Ekonomi

IT

Miljö

Visa fler...
Föreläsare Håkan Nordin