David JP Phillips

Expert på presentations- och framförandeteknik

David JP Phillips har lång erfarenhet av att föreläsa om presentationsteknik och pedagogik och är en uppskattad föreläsare både i Sverige och runtom i Europa.

Samtliga föredrag
Modern Presentation Skills
Föreläser om

Bildkommunikation

Hjärnan

Inlärning

Kommunikation

Koncentrationsförmåga

Visa fler...
Föreläsare David JP Phillips