Daniel Olsson

Avmystifierar Six Sigma

Daniel Olsson har en bakgrund inom fordonsindustrin och arbetar idag med att utbilda i LEAN och Six Sigma och som konsult med att implementera LEAN och Six Sigma i organisationer.

Daniel Olsson arbetar idag på Ilenio och kombinerar LEAN, Six Sigma med 5S och liknande. Tidigare arbetade Daniel med att implementera ISO 9000 och är utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.

Samtliga föredrag
Six Sigma
Föreläser om

Effektivisering

Förbättring

Förbättringsarbete

Företagskultur

ISO 9000

Visa fler...
Föreläsare Daniel Olsson