Anton Emanuelsson Vretander

Den unga föreläsaren som ger nya perspektiv

Anton Emanuelsson Vretander är nittiotalist. Han har en universitetsexamen i pedagogik och flera år av föreläsande bakom sig. Med en fot i vuxenvärlden och en i ungdomen, har han som mål att överbrygga de diken som finns mellan generationerna idag! Anton ger dig ett ungdomsperspektiv och visar nya sidor av de mynt vi sällan vänder på.

Det är lätt att fastna i samma gamla tankesätt som vi alltid går i. I dag har företag och privatpersoner inte råd att fastna i det gamla då världen är snabbrörlig och förändringsbenägen. Anton hjälper dig att se med nya ögon på ungdomar, deras kultur och vardag samt alla de fördelar det medför att vara just ung!

Anton kan hjälpa dig med att ta tillvara på den potential ungdomar medför genom att på ett tydligt och konkret sätt dela med sig av sin kunskap. Den nya generationen av potentiella medarbetare sitter på en otroligt hög kapacitet. Att inte ta tillvara den möjligheten är en onödig risk för ditt företag.

Samtliga föredrag
Ungdomar - En nyckel i moderna verksamheter
Föreläser om

Företagskultur

Läroverket

Mångfald

Rekrytering

Ungdom

Visa fler...
Föreläsare Anton Emanuelsson Vretander