1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Världens bästa presentation
Föreläser om

Kommunikation

Läroverket

Presentationsteknik

Retorik

Föreläsare 1