1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Ledarskap i verkligheten
Förändringens nyckel
Föreläser om

Förändring

Förändringsledning

Förändringsprocess

Informella beslut

Kommunikation

Visa fler...
Föreläsare 1