1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Scenskräck
Användbart kroppsspråk
Bra presentationsteknik
Säljande kommunikation
Övertygande retorik för politiker
Bra talteknik
Övertygande kommunikation för företagare
Föreläser om

Argumentation

Bemötande

Försäljning

Kommunikation

Kroppsspråk

Visa fler...
Föreläsare 1