1

555-666-0606

555

Samtliga föredrag
Det effektiva ledarskapet
Sluta sopa konflikter under mattan
Det modiga ledarskapet
Föreläser om

Effektivitet

Feedback

Förväntningar

Kommunikation

Konflikthantering

Visa fler...
Föreläsare 1