Från motgång till framgång

Jesper Caron

Detta är Jesper Carons egna sanna historia om hur du vänder motgång till framgång. Jesper Caron berättar varför din attityd, din passion och ditt engagemang är mycket viktigare än var du för tillfället befinner dig i livet. Det som avgör var du landar i livet oavsett motgång är hur du väljer att reagera på motgången.

Jesper inleder med att fråga om du ställer rätt eller fel frågor till dig själv? Jesper Caron berättar självutlämnande om kraften i att fokusera på rätt saker och konsekvensen av att fokusera på fel saker. Ofta bestämmer sig människor för idéer som sätter upp hinder för dem. Detta är en föreläsning om hur vi tar oss från dessa idéer och börjar fokusera på det som gör att vi mår bättre och lyckas nå mål vi inte vågade drömma om.

Jesper Caron berättar att man tar sig vidare i livet genom att ändra på de tankar man tänker eller genom att ändra de frågor man ställer till sig själv. Arbetsplatser hämmas av att medarbetare tenderar att bara klara av att ställa frågor relaterade till det som de arbetar med, därför har de svårt att bidra i det stora.

Jesper Caron ger en viktig föreläsning som kan starta de mentala processer som helt ändrar människors förmåga till att växa som människor och lösa sina problem. Med humor och flertalet gripande självupplevda erfarenheter får vi lära oss vikten av att ta sig vidare från motgång.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Hur du kan välja hur ditt liv blir genom dina tankar och de frågor du ställer dig själv.
  • Om du tränar dig själv att tänka på ett visst sätt så får du en viss utdelning.
  • Om du studerar de personer som kan det du vill kunna, lär du dig det du vill kunna.
  • Varför din attityd är viktigare än hur långt konkurrenterna har kommit.
  • Var du ska träna mer än de som är bäst om du vill bli bättre än de som är bäst.

Föredragets längd
32 minuter
Föreläsare

Jesper Caron

Föredragets titel
Från motgång till framgång
Kategori

Motivation och Attityd

Ämnen

Motgång

Motivation

Utmaning

Vinnare

Självkänsla

Framgång

Betyg
4.3 av 5 (72 betyg)