Olika kommunikationsstilar skapar missförstånd - Del 1

Henrik Mattsson

Henrik Mattsson låter oss finna oss själva och den kommunikationsstil vi föredrar att använda oss av i en översiktlig och lättförståelig modell. I föreläsningen lär vi oss också varför vi ibland upplever oss komma på kant med andra, eller ofta bli missförstådda av vissa personer i vår omgivning. Hemligheten ligger helt enkelt i vilken kommunikationsväg vi oftast och helst väljer att använda oss av i kontakt med vår omgivning!

Beräkningar visar att ca 70% av de energikrävande processer vi kallar konflikter, egentligen inte är konflikter alls. Bara hjärnspöken eller missförstånd uppkommna av brist på förståelse. Hur mycket energi kan du spara genom att bli bättre på att tolka din omgivning och sända ut signaler som mottagaren uppfattar rätt?


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • De fyra kommunikationsstilarna - vilken stil har du oftast?
  • Värdet av att reda ut onödiga konflikter innan de gått för långt.
  • Sitationsexempel vi känner igen hämtade ur vardagsliv och arbetsplatser.

Föredragets längd
30 min
Föreläsare

Henrik Mattsson

Föredragets titel
Olika kommunikationsstilar skapar missförstånd - Del 1
Kategori

Kundvård och Bemötande

Ämnen

Kommunikationsstilar

Konflikthantering

Bemötande

Samarbete

Betyg
4.4 av 5 (34 betyg)