Bli din egen framgångscoach - Del 2

Carl Lindeborg

Carl Lindeborg pratar om hur vi skapar utrymme för förändring. Carl Lindeborg vill med detta föredrag systematisera att vi får tur. Vi får lära oss hur vi skapar tid, motivation och stöd av andra för att kunna nå våra mål.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Fastställ för dig själv hur viktigt det du vill göra är för dig själv.
  • Du kan vända och vrida på din vision tills målet känns riktigt viktigt.
  • Om du vill nå dina mål måste du tidsväxla. Tag bort något för att skapa ny tid.
  • Du behöver skapa ett socialt utrymme som underlättar för dig att nå ditt mål.
  • Planera det som tar dig mot ditt mål in i ditt veckoschema.

Föredragets längd
6 minuter
Föreläsare

Carl Lindeborg

Föredragets titel
Bli din egen framgångscoach - Del 2
Kategori

Motivation och Attityd

Ämnen

Mål

Motivation

Framgång

Tur

Mod

Arbetsglädje

Förändring

Betyg
4.2 av 5 (61 betyg)