Vad är LEAN? - Del 2

1

Vad handlar LEAN om i ett produktionstillfälle? Tidigare handlade effektivitet om att alla maskiner skulle användas jämt. Idag handlar effektivitet om att vi ska få iväg vår produkt eller tjänst så att vi kan få skicka vår faktura.

Kristian Fohlin-Svensson ger en grundläggande föreläsning lämplig för dig som är ska börja arbeta med LEAN eller som vill stärka dina kunskaper kring effektivisering.

Detta är den andra delen av Kristian Fohlin-Svenssons introduktionsföreläsning om LEAN production.


I FÖRELÄSNINGEN LÄR DU DIG

  • Du får lära dig grunderna kring LEANs flödestänk.
  • Grunder om takttid och total genomloppstid.
  • Metoder och system för att effektivisera.
  • Hur vi kan få mindre störningar i flödet.
  • Vad innebär det att minska mängden bundet kapital?

Föredragets längd
19 minuter
Föreläsare

1

Föredragets titel
Vad är LEAN? - Del 2
Kategori

Effektivitet

Ämnen

LEAN

Förbättring

Förbättringsarbete

Förändring

Flöde

Processförbättring

Effektivisering

Betyg
3.9 av 5 (16 betyg)