Micke Darmell

Sveriges mötesevangelist nummer 1

Micke Darmell är en mötesevangelist eller rådgivare inom möten om du så vill. Hans mission är att förbättra möteskulturen i Sverige. Under sina föreläsningar tar han upp varför det ser ut som det gör och hur du kommer ur denna "mötesfälla".

Micke inspirerar samtidigt som han ger konkreta exempel på hur du ska förbättra dina interna möten. Föreläsningarna bygger på forskning, fakta och egna erfarenheter efter drygt 20 år i mötesindustrin.

Samtliga föredrag
Meeting management
Mötesuppror - Del 3
Mötesuppror - Del 1
Mötesuppror - Del 2
Uppkopplad eller avkopplad? Del 1
Uppkopplad eller avkopplad? Del 2
Uppkopplad eller avkopplad? Del 3
Föreläser om

Affärsnytta

Aphjärnan

Beroende

Digital revolution

Digitalisering

Visa fler...
Föreläsare Micke Darmell