Mats Lewan

Studerar morgondagens tekniska fenomen

Mats Lewan är IT-journalist på tidningen Ny Teknik och redaktör för tidskriften Next Magasine.

Mats Lewan studerar framtidstrender inom teknik och digitalisering. Han har arbetat som reporter för CBS Cnet News i San Fransisco inom ramen för programmet innovationsjournalistik vid Stanford University.

När Mats föreläser brukar han lyfta företags perspektiv kring hur vi kommer att hantera teknik och nya affärsmodeller framöver.

Samtliga föredrag
Digital revolution - Transport
Digital revolution - Utbildning
Digital revolution - Vad är det som händer?
Digital revolution - Finans och trading
Digital revolution - Vad ska människor göra?
Digital revolution - Juridik
Digital revolution - Media
Digital revolution - Sjukvård
Föreläser om

Affärsmodell

Affärsutveckling

Bank

Bilar

Diagnos

Visa fler...
Föreläsare Mats Lewan