Lotta Juhlin

Kommunikation, kroppsspråk och röstvård.

Lotta Juhlin är en erfaren föredragshållare och talpedagog som hjälper oss bli bättre på att uttrycka vår mening. Hon tar upp allt från röst- och kroppsspråk, retorik, presentationsteknik, manligt och kvinnligt språk samt hur vi påverkas av dialekter. Lotta arbetar idag mycket med sitt egna företag, men har tidigare undervisat på bland annat Stockholms universitet i muntlig framställning (retoriklinjen).

Samtliga föredrag
Rösten, kroppsspråket och dialekten - så påverkar de oss
Kvinnligt, manligt och samarbetsteknik
Barns tal och språk
Föreläser om

Barn

Kommunikation

Kroppsspråk

Kvinnligt

Lek

Visa fler...
Föreläsare Lotta Juhlin