Kent Izaksson

Framgångskonsult med brist på framgång

Kent Izaksson är framgångskonsulten som genom humor delar med sig av sin visdom. Kent Izaksson är en karraktär skapad av komikern Håkan Berg varvid lärdomarna framförs indirekt, galet och lustfyllt.

Med visdomen i centrum delar Kent med sig av kunskaper om hur man löser och skapar nya problem, kommunicerar mer effektivt mellan medarbetare och hur man skapar framgång i näringslivet.

Håkan Bergs föreläsningar har titlar som Försäljare och förförare och Kommunikation är nyckeln - Hur finner man nyckelhålet? Håkan passar bäst på kick-off men är även lämplig som murbräckare när ni internt behöver prata om kommunikation under mer allvarliga former. Alla uppskattar dock det stora underhållningsvärde som Håkan Berg och Kent Izaksson levererar.

Samtliga föredrag
Nyckeln är proaktiv kommunikation
Föreläser om

Humor

Kommunikation

Respekt

Tolerans

Föreläsare Kent Izaksson